"RAPIRA-social"

Це комплекс базових послуг,спрямованих на задоволення соціальних потреб усіх учасників проекту RAPIRA і суспільства в цілому.

Фактично до соціального комплексу відносяться: освіта, наука, культура, охорона здоров’я,фізична культура і спорт, соціальне забезпечення, рекреаційне господарство, кредитування, страхування,торгівля, громадське харчування, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт і зв’язок.

Отже, до складу соціального комплексу входять як галузі матеріального виробництва, так і невиробничої сфери,тому не слід ототожнювати його з однією з цих сфер господарства окремо. Він є похідним від усіх елементів господарського комплексу,оскільки критерій його діяльності лежить абсолютно в іншій площині.З одного боку, соціальний комплекс включає галузі невиробничої сфери,а з іншого - галузі матеріального виробництва, які об’єднані спільністю функції забезпечення комплексу послуг, необхідних для задоволення життєвих потреб людини відповідно до реальних можливостей держави на конкретному етапі історичного розвитку.

Функціональна роль соціального комплексу полягає у відтворенні головного елемента національного багатства гармонійно розвиненої, економічно і соціально активної особистості.